1 Mayıs 2009 Cuma

ŞİİRİMİN DİLİ


Şiirimin dili ?
Kaf dağı’nda kilitli
Halaylarda /
Davul zurna duy beni
Ayaklarım zincirlerle düğümlü
Boynu bükük menekşeye sor beni
Şiirin burcu muyam
Dil bilmez dağlı mıyam
Ağzımda dilim bağlı
Ben bunun harcı mıyam ?


Şiirimin dili ?
Ağulardan süzmeli
Türkülerde /
Ezgi ezgi duy beni
Uyaklarım, mayınlardan ateşli
Bölük-pörçük gülşenlere sor beni

Şiirin taşı mıyam
Dilleri dağlı mıyam
İçimde dilim ağlar
Ben bunun harcı mıyam?


Şiirimin dili ?
Telörgüyle çevrili
Ağıtlarda /
Dertli dertli duy beni
Dizelerim, hasretlerle nakışlı
Ariflerin sevdasına sor beni

Şiirin dalı mıyam
Bağcası bağı mıyam
Yanaram dilim dilim
Ben bunun harcı mıyam ?

Şiirimin dili ?
Ulu dağların seli
Irmaklarda /
Gürül gürül duy beni
Ezgilerim, ezim ezim ezimli
Dört kitabın nebisine sor beni

Şiirin narı mıyam
Dilleri acı mıyam
Hangi kitaba sığar
Ben bunun harcı mıyam?
ÖMER CİVANO ÇAKMAKÇI
(Kanımda İki Su / Yorum Yayınları 1987 )
Beste Formu :
Şiirimin dili
Ağıtlardan süzmeli
Türkülerde / yanık yanık duy beni
Mısralarım hasretlerden ateşli
Boynu bükük menekşeden sor beni

Elleri bağlımıyam
Dil bilmez dağlımıyam
Hangi kitapta yazar
Ben hasret harcımıyam

Şiirimin dili
Ulu dağların seli
Irmaklarda / gürül gürül duy beni
Uyaklarım sevdalardan ateşli
Aşıkların sevdasına sor beni
NAKARAT

Şiirimin dili
Kaf dağında kilitli
Halaylarda / davul-zurna duy beni
Ayaklarım / zincirlerle kenetli
Gariplerin sevdasına sor beni
NAKARAT
Beste : Kemal BORAN - Yorum : Seyyal TANER

Hiç yorum yok: